ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Υλικο : λαμαρίνα dkp
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Πίεση δοκιμής : 15 bar
Μόνωση : πολυουρεθάνη 55 mm πάχος, πυκνότητα 52 kg / m³
Οι τύποι που βγαίνουν είναι : 100 – 150-200-300-500-750-1000 – 1500 – 2000