ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Υλικο : λαμαρίνα dkp
Επικάλυψη προστασίας : glass διπλής επισμάλτωσης
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
Πίεση δοκιμής : 15 bar
Μέγιστη θερμοκρασια λειτουργίας : 95 °C
Μόνωση : πολυουρεθάνη 55 mm πάχος, πυκνότητα 52 kg / m³
Εναλλάκτης : 1,5″ παροχή , σωλήνας μεταλλικός επισμαλτωμένος
Επιφάνεια εναλλάκτη : (200- 2,6 m²) ( 300 – 3,6 m² )(500 – 4,2 m² )
Οι τύποι που βγαίνουν είναι : 200 – 300 – 500