ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1) Πλήρη στεγανότητα και αντοχή με πλάισιο από ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου στεγανοποιημένο περιμετρικά μεταξύ κρυστάλλου και πλαισίου με σιλικονούχο λάστιχο αντοχής στους 260 °C
2) Υψιστη απόδοση με την επιλεκτική συλλεκτική επιφάνεια τιτανίου
3) Ισχυρή μόνωση περτοβάμβακα παχους 3 cm
4) Κρύσταλλο μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής ( security)
5) Yδροσκελετός από σωλήνες χαλκού συγκολλημένος με τη νέα τεχνολογία lazer

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ

ΣΥΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ m2

1,00 Χ 1,50

1,5

1,25 Χ 1,50

1,9

1,00 Χ 2,00

2,0

2,00 Χ 1,00

2,0

1,25 Χ 2,00

2,5

2,00 Χ 1,25

2,5